0

განვადების პირობები

BELUX

განვადების პირობები

საქართველოს ბანკის მომენტალური განვადებაგანვადების პირობები:

· სესხის თანხა: 200–5000 ლარი;

· ვადა: 3–24 თვე;

· პირველადი შენატანი: 0%–დან;

· შემოსავლის მინიმალური მოცულობა: 200 ლარი;

· შემოსავლის წყარო: ხელფასი, იჯარა;

· მსესხებლის ასაკი: 20–70 წელი;

· სესხის გაცემის საკომისიო: 2% (მინ. 10 ლარი);

· ყოველთვიური გაძვირება: საშუალოდ 2%;

· საჭირო დოკუმენტაცია: მხოლოდ პირადობის მოწმობა;

მსესხებლის ვინაობა:

· ფიზიკური პირი, რომელსაც გააჩნია:

· სტაბილური შემოსავალი (ხელფასი ან იჯარა);

· 3 თვიანი სტაჟი / გაქირავების ისტორია;

· ყოველთვიური შემოსავალი 200 ლარიდან.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 2 444 444


 


რესპუბლიკა ბანკის მომენტალური განვადება
მომენტალური განვადების პირობები:


4 თვიანი უპროცენტო აქცია, რომლის პირობები გამოიყურება შემდეგნაირად :

სესხის თანხა : 200–5 000

ვადა: 1–24 თვე

თვიური საპროცენტო განაკვეთი 4 თვის ზემოთ: 3%

თანამონაწილეობა ანუ პირველადის შემოტანა არ არის სავალდებულო: კლიენტი – 0%, არაკლიენტი – 0%, თუმცა, მსესხებელს სურვილისამებრ შეუძლია შემოიტანოს პირველადი თანხა, რომელიც მოაკლდება სესხის თანხას.

დამტკიცების შემთხვევაში მსესხებელი იხდის ბანკის მომსახურების საკომისიოს:

 

დამტკიცების საკომისიო: საინვოისო ღირებულების 5% (ვადაზე ანუ სესხის თანხაში გაწერის შემთხვევაში თვეში 5%–ის 2%; საკომისიო შეადგენს მინიმუმ 30 ლარს და მაქსიმუმ 250 ლარს, ხოლო ამ შუალედში წარმოადგენს საინვოისო ღირებულების 5%–ს) ანუ თუ კლიენტს დამტკიცების დღესვე შემოაქვს საკომისიო, ამ შემთხვევაში იხდის  საკომისიოს, რომელიც შეადგენს პროდუქტის ღირებულების 5%–ს.  პირველადის შემოტანის შემთხვევაში– საინვოისო ღირებულებას მინუს პირველადი გამრავლებული 5%–ზე.  


დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 290 90 90; *90 90; BR .GE