0

მისამართი: 

თბილისი: მარშალ გელოვანის #77

ბათუმი : ოდისეი დიმიტრიადის #10. ბარცხანას ხიდთან  

ტელ.: +99532 2517400/01/02

ფაქსი: +99532 2517403

ელ-ფოსტა: info@beluxhome.com

customerservice@beluxhome.com

ჩაწერეთ თქვენი შეტყობინება

მარშალ გელოვანის #7
0159 თბილისი, საქართველო;
ტელ.: +99532 2517400

მარშალ გელოვანის #77
0159 თბილისი, საქართველო;
ტელ.: +99532 2517400

მარშალ გელოვანის #78
0159 თბილისი, საქართველო;
ტელ.: +99532 2517401

მარშალ გელოვანის #79
0159 თბილისი, საქართველო;
ტელ.: +99532 2517402


E-mail: info@beluxhome.com

Tel.: +99532 2517400
E-mail: customerservice@beluxhome.com
Skype: belux.home